Jak wydać

P jak Prawo autorskie [książkowy alfabet]

Mówiąc o prawie autorskim możemy mieć na myśli dwa pojęcia – autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa osobiste. O co chodzi w każdym z nich? Autorskie prawo majątkowe oznacza, że Tobie, jako twórcy przysługuje prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz wynagrodzenia za nie. To właśnie autorskie prawo majątkowe jest… Read More P jak Prawo autorskie [książkowy alfabet]